Το ποδήλατο στις πινακίδες σήμανσης

 Κ 17  Κ 43  Κ 44
(Κ – 17) (Κ – 43)  (Κ – 44)
Κίνδυνος λόγω συχνής εισόδου ή διάβασης ποδηλατιστών. Κίνδυνος λόγω παράλληλων διαβάσεων πεζών και ποδηλάτων Κίνδυνος λόγω κοινής διάβασης πεζών και ποδηλάτων
 Ρ 11  Ρ 54  Ρ 65
(Ρ – 11) (Ρ – 54) (Ρ – 65)
Απαγορεύεται η είσοδος στα ποδήλατα. Οδός υποχρεωτικής διέλευσης ποδηλάτων (απαγορευμένης της διέλευσης άλλων οχημάτων). Η κάθε κατηγορία χρηστών που απεικονίζει το σύμβολο πρέπει να χρησιμοποιεί την πλευρά του αντίστοιχου διαδρόμου που είναι ειδικά επιλεγμένη γι’ αυτή την κατηγορία.
 Ρ 66  Ρ 66α  Ρ 67α
(Ρ – 66) (Ρ – 66α) (Ρ – 67α)
Οι διάφορες κατηγορίες χρηστών που απεικονίζουν τα αντίστοιχα σύμβολα επιτρέπεται να χρησιμοποιούν ταυτόχρονα τον ειδικό διάδρομο. Οδός μεικτής χρήσης από οχήματα και ποδήλατα. Αποκλειστική διέλευση λεωφορείων, τρόλεϊ και ποδηλάτων.
 Ρ 68α
(Ρ – 68α)
Τέλος αποκλειστικής διέλευσης λεωφορείων, τρόλεϊ και ποδηλάτων.
 Π 21α  Π 21β  Π 21γ  Π 31δ
(Π – 21α) (Π – 21β) (Π – 21γ) (Π – 31δ)
Διάβαση ποδηλάτων. Παράλληλες διαβάσεις πεζών και ποδηλάτων. Κοινή διάβαση πεζών και ποδηλάτων. Χώρος Επιτρεπόμενης στάθμευσης ποδηλάτων.
 Π 95α
(Π – 95α)
Προειδοποιητική διασταύρωσης με αποκλειστική λωρίδα ΜΜΜ και ποδηλάτων (η φορά των βελών είναι ενδεικτική).
 Π 98α  Π 99α  Π 100α  Π 104α
(Π – 98α) (Π – 99α) (Π – 100α) (Π – 104α)
Αποκλειστική λωρίδα Μ.Μ.Μ., μοτοσικλετών και ποδηλάτων παράλληλης ροής με την υπόλοιπη κυκλοφορία, καθώς και οχημάτων που στρίβουν δεξιά. Αποκλειστική λωρίδα Μ.Μ.Μ. και ποδηλάτων, αντίθετης ροής με την υπόλοιπη κυκλοφορία. Αποκλειστική λωρίδα Μ.Μ.Μ. και ποδηλάτων, αντίθετης ροής με την κυκλοφορία. Αποκλειστική λωρίδα Μ.Μ.Μ., μοτοσικλετών και ποδηλάτων παράλληλης ροής με την υπόλοιπη κυκλοφορία.

 

 Π 121  Π 121α  Π 122  Π 121α
(Π – 121) (Π – 121α) (Π – 122) (Π – 122α)
Προειδοποιητική έναρξης αποκλειστικής λωρίδας ποδηλάτων παράλληλης ροής με την υπόλοιπη κυκλοφορία. Προειδοποιητική έναρξης λωρίδας ποδηλάτων μη αποκλειστικής χρήσης παράλληλης ροής με την υπόλοιπη κυκλοφορία. Αποκλειστική λωρίδα ποδηλάτων παράλληλης ροής με την υπόλοιπη κυκλοφορία. Λωρίδα ποδηλάτων μη αποκλειστικής χρήσης.
 Π 123 Π 124

(Π – 124)

Διαδρομή ποδηλάτων που είναι αριθμημένη και αποτελεί μέρος δικτύου ποδηλάτων.

 Π 130  Π 131
(Π – 123) Π 125

(Π – 125)

Κατεύθυνσης ποδηλάτου μιας τοπωνυμίας με μορφή βέλους.

(Π – 130) (Π – 131)
Αποκλειστική λωρίδα ποδηλάτων αντίθετης ροής με την υπόλοιπη κυκλοφορία. Προειδοποιητική διασταύρωσης με αποκλειστική λωρίδα ποδηλάτων. Αποκλειστική λωρίδα ποδηλάτων αντίθετης ροής με την κυκλοφορία.
 Πρ 16γ
(Πρ – 16γ)
Ποδήλατο.

 

Παρόμοια δημοσίευση στο Bike Friendly News: Κρίσιμα σημεία του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας για τα ποδήλατα

Μπορείτε να κατεβάσετε την Άτυπη Κωδικοποίηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας Κ.Ο.Κ (2021) εδώ.

Πηγή: Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών