Συνεργάτες: Πώς μπορώ να γίνω Μέλος;

Το δίκτυο “Bike Friendly” (ξενοδοχεία και προορισμοί-Δήμοι) υποστηρίζεται από μια σειρά επιλεγμένων επιχειρήσεων, που προσφέρουν υπηρεσίες ενοικίασης/πώλησης ποδηλάτων, τεχνικής υποστήριξης/επισκευής, διοργανώνουν ποδηλατικές εκδρομές κλπ.

Μία επιχείρηση μπορεί να ενταχθεί στο δίκτυο Συνεργατών του “Bike Friendly” εφόσον προσφέρει μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες υπηρεσίες:

  1. Ενοικίαση-sharing ποδηλάτων.
  2. Πώληση-εξοπλισμός ποδηλάτων.
  3. Επισκευή ποδηλάτων.
  4. Διοργάνωση ποδηλατικών εκδρομών.
  5. Λοιπές υπηρεσίες.

Κόστος

  • Ετήσια συνδρομή: 130 Ευρώ.
  • Διετής συνδρομή: 195 Ευρώ.

Οι ανωτέρω τιμές είναι τελικές.

Οι συνδρομές έχουν ισχύ 365 ημερών. Δηλαδή, αν μια επιχείρηση εγγραφεί στις 10 Μαρτίου 2022, με ετήσια συνδρομή, θα χρειαστεί να την ανανεώσει στις 10 Μαρτίου 2023.

Οφέλη για τα Μέλη!

α. Οι Συνεργάτες του δικτύου προβάλλονται μέσω του παρόντος site:

  • με αλφαβητικό κατάλογο ανά κατηγορία δραστηριότητας,
  • στην περιοχή που δραστηριοποιούνται ή/και στα ξενοδοχεία με τα οποία συνεργάζονται.

β. Η ΝΑΤΤΟΥΡ ενημερώνει και προτείνει στα Μέλη του δικτύου “Bike Friendly” (ξενοδοχεία και προορισμούς-Δήμους) τους Συνεργάτες.

γ. Οι Συνεργάτες επίσης μπορούν να συμμετέχουν (με πρόσθετη κατά περίπτωση χρέωση) σε προωθητικές δράσεις-εκδηλώσεις, που θα διοργανώνει το δίκτυο “Bike Friendly”.

 

Κάντε την αίτηση τώρα!