Συνεργάτες: Αίτηση

Στοιχεία εταιρείας

Υπεύθυνος επικοινωνίας

Δηλώνουμε υπεύθυνα ότι η εταιρεία μας προσφέρει τις υπηρεσίες:
Ενοικίαση - Sharing ποδηλάτων.Πώληση – Εξοπλισμός ποδηλάτων.Επισκευή ποδηλάτων.Διοργάνωση ποδηλατικών εκδρομών.Λοιπές υπηρεσίες.