Αίτηση Συνεργάτη

Αίτηση ένταξης στο δίκτυο “Bike Friendly Hotels”

Στοιχεία εταιρείας

Υπεύθυνος επικοινωνίας

  1. Ενοικίαση ποδηλάτων
  2. Sharing ποδηλάτων
  3. Πώληση ποδηλάτων
  4. Εξοπλισμός
  5. Επισκευή ποδηλάτων
  6. Διοργάνωση ποδηλατικών εκδρομών
  7. Ασφάλιση
  8. Διοργάνωση ποδηλατικών αγώνων
  9. Εκπαίδευση