Ποιοι είμαστε

Η ΝΑΤΤΟΥΡ είναι μία αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με σκοπό την ανάληψη πρωτοβουλιών, που θα συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Η ΝΑΤΤΟΥΡ μεταξύ άλλων προωθεί την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού, μεταξύ των οποίων και ο ποδηλατικός.

Το 2017 ξεκίνησε την προσπάθεια ανάπτυξης ποδηλατικού τουρισμού, δηλαδή την προσέλκυση τουριστών, οι οποίοι θα ήθελαν να περιηγηθούν περιοχές της Ελλάδας, χρησιμοποιώντας ως μέσο μετακίνησης το ποδήλατο. Στο πλαίσιο αυτό και σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης (Ε.Ε.Π.Φ.) δημιουργήθηκε το σήμα «Bike Friendly».

Το σήμα αυτό απονέμεται τόσο σε ξενοδοχεία όσο και σε προορισμούς, με την προϋπόθεση ότι πληρούν μία σειρά κριτηρίων (κριτήρια ξενοδοχείωνκριτήρια προορισμών).

Τα ξενοδοχεία και οι προορισμοί που φέρουν το σήμα «Bike Friendly» παρέχουν υπηρεσίες και διευκολύνσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες των φίλων του ποδηλατικού τουρισμού.