Κριτήρια προορισμών

Υποχρεωτικά Κριτήρια

 1. Ενημέρωση στις ιστοσελίδες του Δήμου για δραστηριότητες ποδηλάτου / ποδηλατικού τουρισμού.
 2. Ύπαρξη ποδηλατικών διαδρομών στα γεωγραφικά όρια του Δήμου.
 3. Δυνατότητα ενοικίασης ποδηλάτων από επιχειρήσεις που εδρεύουν στον Δήμο (είτε επιχείρηση ενοικίασης αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, ποδηλάτων, είτε δυνατότητα ενοικίασης/δωρεάν διάθεσης από ξενοδοχεία).
 4. Ύπαρξη επιχειρήσεων επισκευής ποδηλάτων εντός των γεωγραφικών ορίων του Δήμου.

Προαιρετικά Κριτήρια

(O Δήμος πρέπει να πληροί τουλάχιστον 4 από τα κάτωθι κριτήρια).

 1. Ύπαρξη ποδηλατοδρόμων (με σήμανση και αποκλειστικά για ποδήλατα) μέσα στα γεωγραφικά όρια του Δήμου.
 2. Ύπαρξη χώρων στάθμευσης αποκλειστικά για ποδήλατα.
 3. Ύπαρξη συστήματος ενοικίασης ποδηλάτων εποπτευόμενο από τον Δήμο.
 4. Διοργάνωση εκδήλωσης για το ποδήλατο (ημέρα, εβδομάδα ποδηλάτου ή κάτι αντίστοιχο).
 5. Διοργάνωση ποδηλατικών εκδρομών (είτε από τον Δήμο, είτε από επιχειρήσεις, είτε από συλλόγους, κτλ).
 6. Διαθεσιμότητα φυλλαδίου για το ποδήλατο ή χάρτη ποδηλατικών διαδρομών, είτε σε έντυπη είτε σε ηλεκτρονική μορφή.
 7. Συμμετοχή-εκπροσώπηση του Δήμου σε έκθεση τουρισμού (είτε εντός Ελλάδος, είτε στο εξωτερικό).
 8. Bike Friendly Hotels εντός των γεωγραφικών ορίων του Δήμου (για να το βρείτε αυτό, παρακαλούμε κάντε κλικ εδώ.)