Κρίσιμα σημεία του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας για τα ποδήλατα

          Η NatTour σε συνεργασία με το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, και κατόπιν επικοινωνίας με τα αρμόδια τμήματα Οδικής και Κυκλοφοριακής Ασφάλειας, ενημερώνει τα μέλη του Bike Friendly Δικτύου -και όχι μόνο- σχετικά με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας για τα ποδήλατα.
         Στην προσπάθειά μας για σωστότερη και πληρέστερη ενημέρωση των πιστοποιημένων Bike Friendly ξενοδοχείων, επιχειρήσεων και δήμων-προορισμών της χώρας, και για την σωστή οδική συμπεριφορά και κυκλοφορία των ποδηλατών, παραθέτουμε το ενημερωτικό για τους γενικούς κανόνες που διέπουν την κυκλοφορία των ποδηλάτων (εδώ) και το έντυπο της Άτυπης Κωδικοποίησης του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας της Διεύθυνση Οδικής Κυκλοφορίας και Ασφάλειας (εδώ) του Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.
        Για περισσότερες πληροφορίες για τον Κ.Ο.Κ. πατήστε εδώ: 1, 2.