Η Λέρος είναι το πρώτο νησί στην Ελλάδα που έλαβε το σήμα Bike Friendly Destination

 

Η Λέρος απέδειξε και αποδεικνύει καθημερινά τις δυνατότητες για ποδηλασία και προώθηση του ποδηλατικού τουρισμού.

Το “μήνυμα” ήταν και είναι δυνατό, σαφές και συμπυκνωμένο σε 3 λέξεις: Bike Friendly Destination!