Το “Bike Friendly” στο “Syros Agenda”

Άρθρο του οδηγού ψυχαγωγίας για τη Σύρο, “Syros Agenda”, σχετικά με τον ποδηλατικό τουρισμό και το σήμα “Bike Friendly”.

Ποδηλατικός τουρισμός: η καλύτερη επιλογή για την επέκταση της τουριστικής περιόδου“.