Παρουσίαση του Bike Friendly Hotel σε σεμινάριο για τον θεματικό τουρισμό

 

Αναλυτική παρουσίαση του σήματος Bike Friendly Hotel έγινε την Παρασκευή 12 Οκτωβρίου 2018, στο πλαίσιο σεμιναρίου που διοργάνωσε το Travel Daily News, TDN, με θέμα «Προσεγγίζοντας τις αγορές του θεματικού τουρισμού για προσέλκυση πελατών για 12 μήνες τουρισμό».

Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο AIROTEL Parthenon στην Αθήνα και σε αυτό συμμετείχαν επιχειρηματίες, στελέχη, και επαγγελματίες τουριστικών επιχειρήσεων, φορέων και οργανώσεων σχετικών με τον τουρισμό.

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου, η υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων του Bike Friendly Hotel, Βίκυ Καραντζαβέλου, παρουσίασε τον ποδηλατικό τουρισμό και τις δυνατότητες ανάπτυξής του στην Ελλάδα, αλλά και το σήμα και τα οφέλη του με τη χρήση εποπτικού υλικού. Η παρουσίαση του Bike Friendly Hotel, έδωσε την αφορμή για μια ενδιαφέρουσα συζήτηση μεταξύ των συμμετεχόντων για τις προοπτικές ανάπτυξης και αξιοποίησης των δυνατοτήτων του ποδηλατικού τουρισμού σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας όπου δραστηριοποιούνται τουριστικές επιχειρήσεις και ξενοδοχεία.

Το σεμινάριο ολοκληρώθηκε επιτυχώς, με το σύνολο των εισηγητών να αναλύουν το νέο μοντέλο βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης του τουρισμού των θεματικών μορφών, τα χαρακτηριστικά της νέα αυτής αγοράς, τις τεχνικές ανάδειξης των προσφερόμενων υπηρεσιών, τις προτάσεις-ιδέες για την προσέγγιση των πελατειακών ομάδων, όπως και  πρακτικά θέματα οργάνωσης και υλοποίησης των δραστηριοτήτων.